Footer menu

Rapport: Världsmötesdagen

SWEA Världsmötesdagen

Text: Mi Karlsson Bergkvist. SWEA Mellanöstern
Foto: Maria Sundin Photography

Världsmötesdagen bjöd på en utmärkt blandning där de närvarande fick en mycket god bild av SWEAs verksamhet utifrån alla infallsvinklar, många bra och tänkvärda inlägg från gästföreläsarna och ett buffébord med en mängd sandwich- och gourmetkreationer som höll Sweorna på gott humör med en hälsosam blodsockerhalt.

SWEA International presenterar

Dagen inleddes med allmän information från SWEA International där regionordförandena redogjorde för SWEAs uppbyggnad, organisation och dess utveckling. Var och en av ordförandena presenterade en bit av verksamheten; hur SWEAs uppbyggnad kom till och hur den har förändrats allteftersom SWEA har vuxit i medlemsantal. I takt med ökat antal har beslutsprocessen också ändrats för att få arbetet att flyta på ett smidigt sätt.

Här redogjordes för kommittéerna, de olika utmärkelserna, stipendier samt den årliga Sverigemiddagen, som roterar bland de olika Sverigeavdelningarna. Valprocessen är också en viktig del av verksamheten, inte minst i samband med val av ordförande för SWEA International.

– Jag vill framföra mitt varma tack till Christina, sa Pia Wennerth. Hon har aldrig varit sjuk. Mitt arbete som vice ordförande har varit lätt tack vare Christina!

Christina tackade Pia och sa att hon nu kunde avgå med ro eftersom hon varit med och startat en ny avdelning, Sydney-Adelaide-Canberra.

Det pratades om medlemskap som är en avgörande fråga; hur man hittar nya medlemmar och också månar om dem som redan är medlemmar. Analysera gärna uppgångar och nedgångar i avdelningen var budskapet. Varför går siffrorna upp eller ner? Vilka lärdomar kan vi dra och hur kan vi använda denna kunskap i kommande medlemsprocesser? var ett annat av råden. SWEA är trots allt den största Sverigefrämjande ideella organisationen utanför Sverige. Att vara aktiv med medlemsfrågor är ett stort och viktigt arbete.

Deltagarna på VM-mötet fick också en redogörelse för marknadsföringen, SWEAs varumärke, och det pratades om våra informationskanaler samt om SWEA-Nytt och SWEA Forum. Här finns ständigt tillfälle för skrivarhungriga Sweor att medverka med artiklar.
Utomstående talare inspirerar

Några utomstående talare var också inbjudna till mötet. En representant från Electrolux berättade om verksamheten i UAE. Dag Blanck, som är professor i historia på Uppsala universitet och ansvarig för Swenson Swedish Immigration Research Centre, har ett nära samarbete med SWEA och tar gärna emot material för den som vill bidra.

Maria Sundin Al Mansoori bor i Abu Dhabi och är fotograf. Hon berättade om hur det är att bo i UAE och vara gift med en arab. Hennes historier om kulturella skillnader av de mest skiftande slag resulterade i många skratt.

Jessica Bjurström är marknads-och kommunikationsansvarig för Världsutställningen Expo 2019 som ska hållas i Dubai. Hon berättade om arbetet och dess framskridande. Sveriges paviljong är ritad av en italiensk arkitekt och kommer att heta The Forest, vilket anspelar på Sverige som natur- och skogsland. Ett stort antal träd kommer att fraktas från Söderbärke till Dubai där de utgör grunden för paviljongsdesignen. Jessica berättade att hon från många håll fått påhopp om hur hon kan verka i ett land som UAE med en annan syn än vår på politik, kvinnors ställning i samhället, yttrandefrihet och så vidare.

– Jag brukar svara att jag skulle bli orolig om vi inte vore på plats. Expo är en möjlighet att visa upp andra kulturer och andra värderingar.

Det var många talare under dagen men tack vare en effektiv moderator, Sofia Solfors, och det faktum att många av de närvarande Sweorna skulle med på ökenmiddagen på kvällen, kunde mötet avslutas i tid.

En digital tidslinje om SWEAs historia

Christina Moliteus och Tina O’Malley hade fått sista punkten innan tiden var slut för att presentera den digitala och interaktiva tidslinjen om SWEAs historia. Sweorna blev vederbörligen imponerade av allt det arbete som lagts ner på att samla allt material från SWEAs 40-åriga historia. Detta finns snart på SWEAs webbplats för allmänt beskådande.

Här finns allt i kronologisk ordning; från världsmöten till vilka som varit ordförande, speciella händelser och projekt och stipendiemottagare, för att nämna några ämnen. Detta arbete har resulterat i en fantastisk dokumentation av vår organisations historia. Närvarande Sweor kunde också konstatera att de hade haft ett mödosamt men också mycket roligt arbete under processen. Under presentationen gnabbades de vänskapligt sinsemellan som ett gammalt gift par.

Världsmötet 2021 blir i…

Det var också Christina och Tina som fick presentera arrangör för VM-möte 2021: South Florida och Fort Lauderdale! Beskedet mottogs med applåder och hurrarop. Vi hoppas att många Sweor kan komma till Florida och uppleva nästa världsmöte!

VM2019, VM-dagen
VM2019, VM-dagen

VM2019, VM-dagen

VM2019, VM-dagen

VM2019, VM-dagen